Kontaktujte nás: 567 330 967 | panthers@panthers-mps.cz

Pracovní návrh postupu zpracování nabídky pojištění

 1. Vyhodnocení stávajícího stavu pojištění
  Seznámení se aktivními pojistnými smlouvami, zejména jaká rizika jsou kryta. 
 2. Zpracování přehledu požadavků klienta
  Druh pojištění, jež je předmětem zájmu, chybějící krytí pojistných rizik - na základě vyhodnocení stávajícího stavu, zda vybraná pojišťovna nebo komplexní návrh. 
 3. Předložení smlouvy ke zprostředkování pojištění nebo plné moci
  Podklad pro oprávnění jednat s pojišťovnami.
 4. Převzetí podkladových materiálů pro zpracování návrhu pojistné smlouvy
  Listinná nebo elektronická forma.
 5. Určení kontaktních osob pro vzájemnou komunikaci
  Vzájemná informace o vyhovujících způsobech spojení telefon, fax, elektronická pošta.
 6. Realizace výběrového řízení s pojišťovnami
  Společnost PANTHER´s zaručuje komplexní přípravu podkladových materiálů potřebných pro zpracování návrhů pojistné smlouvy.
 7. Předložení jednotlivých nabídek k rozhodnutí
  Vysvětlení jednotlivých návrhů zainteresovaných pojišťoven, vybrání nejvhodnějšího a splňujícího předmět požadavku.
 8. Zpracování pojistné smlouvy vybranou pojišťovnou
  Komplexní administrativa zaměřená na pojistnou smlouvu.
 9. Servisní činnost
  Péče o klienta v průběhu pojištění, aktivní spolupráce v oblasti likvidace pojistných událostí.

Spolupracujeme

Spolupracující pojišťovny

IČO

Obchodní název subjektu

Adresa sídla /bydliště

Datum od

Příjmení jméno /(tituly)

Ulice

Město, obec

PSČ

Země

47115971

Allianz pojišťovna, a.s.

Ke Štvanici 656/3

Praha 8

186 00

CZ

01.02.2019

63998530

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Pobřežní 665/23

Praha 8

186 00

CZ

01.02.2019

45534306

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Masarykovo náměstí 1458

Pardubice I

530 02

CZ

01.02.2019

03450872

D.A.S. Rechtsschutz AG

Vyskočilova 1481/4

Praha 4

140 00

CZ

24.06.2020

25073958

Direct pojišťovna, a.s.

Nové sady 996/25

Brno-střed

602 00

CZ

01.02.2019

49240196

ERV Evropská pojišťovna, a.s.

Křižíkova 237/36a

Praha 8

186 00

CZ

20.07.2020

45272956

Generali Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16

Praha 1

110 00

CZ

01.02.2019

46973451

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Římská 2135/45

Praha 2

120 00

CZ

11.02.2022

04485297

Colonnade Insurance S.A.,organizační složka

Na Pankráci 1683/127

Praha 4

140 00

CZ

21.07.2017

63998017

Komerční pojišťovna, a.s.

Karolinská 650/1

Praha 8

186 00

CZ

01.02.2019

47116617

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Pobřežní 665/21

Praha 8

186 00

CZ

01.02.2019

61328464

MAXIMA pojišťovna, a.s.

Italská 1583/24

Praha 2

120 00

CZ

14.10.2021

04257111

Pillow pojišťovna

Líbalova 2348/1

Praha 4

149 00

CZ

12.01.2022

27116913

Pojišťovna VZP, a.s.

Ke Štvanici 656/3

Praha 8

186 00

CZ

01.02.2019

27609871

Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Agra pojišťovna, organizační složka

Starodejvická 1899/4

Praha 6

162 00

CZ / AU

09.12.2013

60197501

Slavia pojišťovna a.s.

Táborská 940/31

Praha 4

140 00

CZ

01.02.2019

49240480

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 810/136

Praha 6

160 12

CZ

01.02.2019